armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁKLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁ L 32.1 102 516
MATERIÁL

Těleso, talíř - uhlíkatá ocel (42 2643)
Sedlo - korozivzdorná ocel (tř. 17)
Čepy - korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnění do 120°C - NBR
do 200°C - VITON

ZKOUŠENÍ

Klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

OVLÁDÁNÍ

Klapku je možno ovládat přes mech. převod ručním kolem, řetězovým kolem, víceotáčkovým servomotorem nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Klapky do světlosti DN 400 a tlaku PN 10 lze ovládat i jednootáčkovým el. servomotorem.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro vodu, vodní páru, vzduch a jiné neagresivní provozní látky pro pracovní tlaky a teploty:
PN 16 1,60 MPa při teplotě do 120°C
1,25 MPa při teplotě do 200°C
Maximální provozní podmínky jsou omezeny vlastnostmi těsnících elementů.

TECHNICKÝ POPIS

Talíř klapky je v tělese excentricky uchycen na čepech. Čepy se otáčejí v kluzných ložiscích a jsou těsněny ”O” kroužky. Na těsnící sedlo v tělese, při uzavírání dosedá tvarový pryžový těsnící kroužek upevněný v talíři klapky.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky jsou podle DIN 3202. Připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MONTÁŽ

Klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U klapky ovládané el. servomotorem přes převod je třeba respektovat předpisy platné pro el. servomotor.

DN

L

J

Dk

H

H1

D2

D3

d

kg

200

89

183

200

165

247

295

268

-

28

250

114

223

300

200

281

355

320

-

35

300

114

223

300

225

311

410

370

-

52

350

127

380

457

263

350

470

430

-

74

400

140

429

457

300

394

525

482

-

99

500

127

481

457

370

465

650

585

M 30

145

600

154

546

610

420

540

770

685

M 33

243

700

165

443

457

470

691

840

800

M 33

335

800

190

443

457

545

756

950

905

M 36 x 3

477

1000

216

568

457

675

785

1170

1110

M 39 x 3

792

1200

254

660

610

790

918

1390

1330

M 45 x 3

1230