armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁKLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁ L 32 101 610

MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá ručně jednoramennou pákou, otáčením o 90° ve směru hodinových ručiček. Páku je možno zajistit po 15° a v koncových polohách.

PN 10

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu apod., pro pracovní tlaky dle p (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použítí pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka

Teplota [°C]

Tlak [Mpa]

Olej

100

1,0

Vzduch

40

0,6

Zemní plyn

40

0,6

Svítiplyn

40

0,6

Propan - butan

40

0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]
max. Nm = uzavírací moment [Nm]

DN

D

L

V

V1

V2

D3

R

p

max. Nm

kg

200

200

70

240

186

175

258

400

0,6

180

14

250

250

80

275

240

210

310

400

0,6

215

24