armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ OVLÁDANÁ PLOVÁKEMKLAPKA UZAVÍRACÍ OVLÁDANÁ PLOVÁKEM L 32 106 610
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - EPDM
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž
Plovák, tyč - uhlíkatá ocel

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí páky, otáčením o 90° ve směru hodinových ručiček. Plovák uzavírá klapku při stoupání hladiny. Zdvih je omezen dorazovými šrouby.

PN 10

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro vodu a jiné neagresivní látky, pro tlakový spád do 0,6 MPa a pro teploty 100°C. Jsou určeny pro samočinnou regulaci přítoku nebo výtoku tekutiny z nádrže podle výšky hladiny.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby. Montují se vždy s čepy ve vodorovné poloze. Plovák musí mít vždy svislý pohyb. Pro neklidné hladiny je nutno umístit plovák odděleně.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]

DN

D

L

D3

V2

V

F

B

A

p

H

kg

200

200

70

258

175

220

480

1200

2035

0,6

525

42

250

250

80

312

195

290

480

1200

2035

0,6

525

52