armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁKLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁ L 32 171 616
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá ručně jednoramennou pákou, otáčením o 90° ve směru hodinových ručiček. Páku je možno zajistit po 15° a v koncových polohách.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu apod., pro pracovní tlaky dle p (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použítí pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka

Teplota [°C]

Tlak [Mpa]

Olej

100

1,0

Vzduch

60

0,6

Zemní plyn

40

0,6

Svítiplyn

40

0,6

Propan - butan

40

0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]
max. Nm = uzavírací moment [Nm]

DN

D

L

V

V1

V2

R

D3

d1

S

p

ISO 5211

max. Nm

kg

50

50

43

159

113

59

280

102

90

14

1,6

0,41

F 05

13

3,7

65

65

46

170

124

71

280

122

90

14

1,6

0,37 F 05

15

4,3

80

80

46

186

140

82

280

140

90

14

1,5

0,35 F 05

45

5,4

100

100

52

196

150

94

280

160

90

14

1,5

0,32 F 05

80

6,0

125

125

56

209

163

114

280

188

90

17

1,4

0,31 F 07

120

7,9

150

150

56

221

175

127

280

214

90

17

1,2

0,30 F 07

140

9,5