armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ, POGUMOVANÁKLAPKA UZAVÍRACÍ, POGUMOVANÁ L 32 171 916
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - pogumovaný
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění - ”O” kroužek - pryž

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se ovládá ručně jednoramennou pákou. Uzavírání se provádá otáčením o 90°C ve směru hodinových ručiček. Páku je možno zajistit po 15° a v koncových polohách.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro agresivní látky, vodu, roztoky solí, kyselin, zásad apod., pro pracovní tlaky a teploty:
PN 16 1,0 MPa při teplotě do 80°C
Použití v korozním prostředí je omezeno druhem, teplotou, koncentrací, pracovním přetlakem a mechanickým namáháním dílců.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talířř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

ZKlapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]
max. Nm = uzavírací moment [Nm]

DN

D

L

V

V1

V2

D3

d1

S

R

ISO 5211

p

max. Nm

kg

125

125

56

209

163

114

188

90

17

280

F 07

1

120

7,9

150

150

56

211

175

127

214

90

17

280

F 07

1

140

9,5