armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ POGUMOVANÁ, S PŘEVODEMKLAPKA UZAVÍRACÍ POGUMOVANÁ, S PŘEVODEM L 32 172 910
MATERIÁL

Těleso, převodová skříň - šedá litina
Talíř - pogumovaný
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se ovládá ručně převodem. Uzavírání se provádí otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček.

PN 10

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu, roztoky solí, kyselin, zásad apod., pro pracovní tlaky a teploty:
PN 10 1,0 MPa při teplotě do 80°C
Použití v korozním prostředí je omezeno druhem, teplotou, koncentrací, pracovním přetlakem a mechanickým namáháním pryžových dílců.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]
max. Nm = uzavírací moment [Nm]

DN

D

L

V

V1

V2

D3

d1

X

Y

Z

p

Dk

kg

200

200

60

260

220

160

268

90

80

250

128

1,0

200

22,0

250

250

68

320

266

203

322

125

80

250

128

1,0

200

32,5

300

300

78

338

284

225

372

125

80

250

128

0,6

200

38,5