armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM MOKKLAPKA UZAVÍRACÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM MOK L 32 173 616
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí elektrického servomotoru, otáčením o 90° doprava, se závěrnou dobou uvedenou v rozměrové tabulce. Napětí v síti 220 V (pro MOK 500 - 380 V). Při vypnutí eletrického proudu je možnost ovládání ručním kolem.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu, vzduch apod., pro pracovní tlaky dle p (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použití pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka

Teplota [°C]

Tlak [Mpa]

Olej

100

1,0

Vzduch

60

0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby. Nutno respektovat předpisy rpo el. servomotor.

POZNÁMKA

tz = uzavírací doba [sec]
p = tlakový spád [MPa]

DN

D

L

V

V1

V2

D3

X

Y

ISO 5211

El. servomotor

tz

p

kg

50

50

43

340

113

59

102

245

275

F 05 MOK 63 10 - 80

1,6

10,4

65

65

46

351

124

71

122

245

275

F 05 MOK 63 10 - 80

1,6

11,0

80

80

46

367

140

82

140

245

275

F 05 MOK 63 10 - 80

1,5

11,8

100

100

52

455

150

94

160

290

310

F 05 MOK 125 10 - 80

1,5

18,7

125

125

56

468

163

114

188

290

310

F 07 MOK 125 10 - 80

1,4

20,9

150

150

56

480

175

127

214

290

310

F 07 MOK 150 20 - 160

1,2

30,8

200

200

60

525

220

160

268

290

310

F 07 MOK 150 20 - 160

1,0

35,8

250

250

68

632

266

203

322

362

366

F 10 MOK 500 20 - 80

1,0

49,5

300

300

78

650

284

225

372

362

366

F 10 MOK 500 20 - 80

0,6

56,8