armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM SPKLAPKA UZAVÍRACÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM SP L 32 173 616
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se ovládá pomocí elektrického servomotoru, otáčením o 90° doprava, se závěrnou dobou uvedenou v rozměrové tabulce. Napětí v síti 220 V. Při vypnutí eletrického proudu je možnost ovládání ručním kolem.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu, vzduch apod., pro pracovní tlaky dle p (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použití pro jiné látky, pro pracovnítlaky a teploty:

Pracovní látka

Teplota [°C]

Tlak [Mpa]

Olej

100

1,0

Vzduch

60

0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby. Nutno respektovat předpisy pro el. servomotor.

POZNÁMKA

tz = uzavírací doba [sec]

DN

D

L

V

V1

V2

D3

X

Y

ISO 5211

El. servomotor

tz

p

kg

50

50

43

318

113

59

102

248

276

MOK 63

SP - 1

10 - 80

1,6

10,3

65

65

46

329

124

71

122

248

276

MOK 63

SP - 1

10 - 80

1,6

10,9

80

80

46

345

140

82

140

248

276

MOK 63

SP - 1

10 - 80

1,5

18,5

100

100

52

410

150

94

160

297

326

MOK 125

SP - 2

10 - 80

1,5

19,5

125

125

56

423

163

114

188

297

326

MOK 125

SP - 2

10 - 80

1,4

21,7

150

150

56

540

175

127

214

297

326

MOK 150

SP - 3

20 - 80

1,2

-

200

200

60

585

220

160

268

297

326

MOK 150

SP - 3

20 - 80

1,0

-

250

250

68

641

266

203

322

297

326

MOK 500

SP - 4

40 - 80

1,0

-

300

300

78

659

284

225

372

297

326

MOK 500

SP - 4

40 - 80

0,6

-