armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA UZAVÍRACÍ S PNEUPOHONEMKLAPKA UZAVÍRACÍ S PNEUPOHONEM L 32 174 616
MATERIÁL

Těleso - šedá litina
Talíř - mosaz
Čep - korozivzdorná ocel
Manžeta - dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu - ”O” kroužek - pryž

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro montáž mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí pneupohonu, otáčením o 90° ve směru hodinových ručiček. Pro pneupohon se používá upravený tlakový vzduch o tlaku 0,6 MPa. Pohon má horní přípojky vzduchu, jejichž velikost závitu je vedena v rozměrové tabulce (rozměr ”G”). Připojení pneupohonu je podle normy ISO 5211.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní látky, vodu apod., pro pracovní tlaky dle p (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použítí pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka

Teplota [°C]

Tlak [Mpa]

Olej

100

1,0

Vzduch

60

0,6

Zemní plyn

40

0,6

Svítiplyn

40

0,6

Propan - butan

40

0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je obousměrná armatura. Talíř klapky se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění pracovní látky.

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby.

POZNÁMKA

p = tlakový spád [MPa]

DN

D

V1

V2

V

D3

L

A

B

G

p

ISO 5211

Pneupohon

kg

50

50

113

59

218

102

43

120

152

1/8"

0,41

1,6

F 05 MODEL 25

4,7

65

65

124

71

229

122

46

120

152

1/8"

0,37

1,6

F 05 MODEL 25

5,3

80

80

140

82

245

140

46

120

152

1/8"

0,35

1,5

F 05 MODEL 25

6,3

100

100

150

94

269

160

52

140

176

1/8"

0,32

1,5

F 05 MODEL 30

9,4

125

125

163

114

313

188

56

170

212

1/4"

0,31

1,4

F 07 MODEL 35

13,4

150

150

175

127

325

214

56

170

212

1/4"

0,30

1,2

F 07 MODEL 35

15,0

200

200

220

160

399

268

60

206

255

1/4"

0,29

1,0

F 07 MODEL 45

26,8

250

250

266

203

445

322

68

206

255

1/4"

0,29

1,0

F 10 MODEL 45

35,8