armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKA ŠKRTÍCÍKLAPKA ŠKRTÍCÍ L 35 118 510
MATERIÁL

Těleso, talíř - uhlíkatá ocel
Hřídel - korozivzdorná ocel

OVLÁDÁNÍ

Klapka škrtící se ovládá ručně, nástrčkovým klíčem. Klíč není součástí dodávky.

MONTÁŽ

Klapku škrtící je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

PN 10

POUŽITÍ

K regulaci a škrcení proudu vody nebo vodní páry, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
PN 10 1,00 MPa při teplotě do 200°C
0,80 MPa při teplotě do 300°C
0,63 MPa při teplotě do 400°C
Škrtící klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka škrtící je obousměrná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavírání funkčního orgánu škrtí průchod pracovní tekutiny oběma směry. Úhel natočení klapky pro plné otevření je 90°. Polohu klapky udává ryska na čele hřídele.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

ZKOUŠENÍ

Klapka škrtící je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

DN

D

L

V

D1

D2

D3

a

f

d

n

S

I

kg

50

50

90

112

165

125

102

18

3

18

4

9

17

6,0

80

80

100

138

200

160

133

20

3

18

8

11

16

9,5

100

100

110

151

220

180

158

20

3

18

8

11

14

11,5

150

150

160

211

285

240

212

22

3

22

8

14

19

27,5

200

200

220

247

340

295

268

24

3

22

8

17

21

36,5

250

250

250

277

395

350

320

24

3

22

12

22

32

52,0