armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

KLAPKY SAUNDERS-VIA


KLAPKY SAUNDERS-VIA SÉRIE RS
PROVOZ BEZ NEBEZPEČÍ KOROZE

U klapek série RS přicházejí do styku s pracovní látkou pouze dvě části armatury, a to výstelka tělesa a disk.

Disky a výstelky nabízíme v několika materiálových provedeních tak, aby byla zaručena bezpečná korozní odolnost prakticky pro všechny pracovní látky.

DLOUHODOBĚ TĚSNÝ UZÁVĚR

Klapky série RS slouží k těsnému uzávěru jak plynných, tak kapalných pracovních látek. Disk se vtlačuje do elastické výstelky tělesa při definovaném, rovnoměrném předpětí po celém obvodu 360°. Přenos síly mezi vřetenem a diskem pomocí čtyřhranu umožňuje axiální pohyb a samovolně vystřeěuje disk. Tím je vyloučeno nadměrné namáhání a opotřebení elastomeru. Středové uložení disku zaručuje u klapek série RS těsnost v obou směrech proudění.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Vyměnitelná výstelka tělesa je nanesena na pevném opěrném kroužku, na němž je navulkanizován elastický materiál sedla.

Při montáži klapky mezi příruby potrubí nemůže dojít u tohoto stabilního sedla k posunu či vytlačení elastomeru. Při uzavírání armatury je vyloučeno jeho protažení a deformace působením uzavíracího disku.

Pevné spojení elastomeru s opěrným kroužkem umožňuje použití armatury rovněž při vyšších rychlostech proudění a pro vakuum. Výstelka tělesa tvoří zároveň těsnění příruby.

PROVOZ NEVYŽADUJÍCÍ ÚDRŽBU A MAZÁNÍ

Klapky SAUNDERS.VIA jsou konstruovány od světlosti DN 100 se samomaznými pouzdry. Menší světlosti jsou řešeny mazací náplní s dlouhodobou trvanlivostí. Údržba není nutná.

PN 10, PN 16

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

  • Jmenovitá světlost DN 40-1200
  • Rozsah teplot -34°C až +150°C
  • Stavební délka dle DIN 3202 K1
  • Příruba pro upevnění pohonu dle DIN/ISO 5211
  • Konec vřetena DN 50-300 - čtyřhran dle DIN 3337
  • Možnost izolace klapky společně s potrubím
  • Stupeň těsnosti 1 dle DIN 3230
  • Přejímka DVGW

POUŽITÍ

Klapky SAUNDERS.VIA, série RS od firmy ALFA LAVAL FLOW jsou určeny k uzavírání a regulaci plynných i kapalných pracovních látek.

Klapky SAUNDERS.VIA, série RS jsou uzavírací a regulační armatury vzduchotěsně uzavírající potrubí. Jejich provoz nevyžaduje žádnou údržbu. Způsob jejich konstrukce umožňuje vynikající pracovní vlastnosti a jsou cenově výhodnou náhradou za ventily, šoupátka a kulové uzávěry při tlacích do 1,6 MPa a teplotě od -34°C do +150°C.

Klapky série RS mají univerzální rozsah použití. Jedná se o technologická propojení v: chemickém, papírenském a cukrovarnickém průmyslu, odsiřovacích jednotkách v elektrárnách, potrubí odvodu odpadního tepla, zařízeních na úpravu pitné vody, potrubí pro chladící okruhy, zásobování vodou, vytápění a vzduchotechniku, rozvodech stlačeného vzduchu, cementárnách a hutích.

Klapky SAUNDERS.VIA jsou spolehlivé a těsné uzavírací a regulační armatury.

DALŠÍ ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 )