armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 100


KOHOUT KULOVÝ K 85 111 5100
PŘIPOJENÍ

Hlavní a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso a příruba je z uhlíkaté oceli, koule a vřeteno z nerezavějící oceli nebo materiálu odolného proti korozivním účinkům protékající látky. Sedla jsou z teflonu. Těsnění obou polovin tělesa a vřetena tvoří pryžový ”O” kroužek.

OVLÁDÁNÍ

Kulové kohouty s převodem se ovládají ručně jednoramennou pákou. Jsou povoleny polohy ”otevřeno” a ”zavřeno”, které jsou opatřeny dorazy. Mezipolohy se zásadně nedoporučují - nebezpečí poškození sedel ztráta těsnosti.

PN 100

POUŽITÍ

Pro neagresivní provozní látky, např. vodu, vzduch, plyny. Dovolená je velikost mechanických nečistot do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m -3. Kohouty se nedoporučují použít pro provozní látky, které ulpívají na povrchu koule a zapříčňují tak nárůst ovládacího momentu při změnách polohy uzávěru. Dovolený rozsah pracovních teplot armatury při dovoleném tlakovém spádu dle diagramu.

TECHNICKÝ POPIS

Kulový kohout je obousměrná uzavírací armatura, jejíž uzávěr tvoří koule. Uzávěr se zavírá (otevírá) otočením páky doprava (doleva) o 90°. Polohy uzávěru zavřeno - otevřeno jsou vymezeny dorazy. Předpětí v sedlech je možno seřídit za provozu z vnějšku armatury pomocí stavěcích a spojovacích šroubů středové příruby.

DN

D

L

D1

D2

D3

D5

d

n

f

f2

a

R

V

kg

50

50

300

195

145

102

88

26

4

3

3

28

350

134

36