armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 16


KOHOUT KULOVÝ PŘÍRUBOVÝ K 85 111 516

 

TECHNICKÝ POPIS

Kulový kohout je obousměrná uzavírací armatura, jejíž uzávěr tvoří koule. Těleso sestává ze dvou části vzájemně spojených přírubovým spojem. Uzavření se provádí otočením páky o 90° ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Polohy uzávěru zavřeno - otevřeno jsou vymezeny dorazy.

Hlavní a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso je z uhlíkaté oceli, koule a vřeteno z nerezavějící oceli nebo materiálu odolné proti korozivním účinkům protékající látky. Sedla a ucpávka jsou z teflonu.

OVLÁDÁNÍ

Kulové kohouty se ovládají ručně jednoramennou pákou do DN 100 nebo dvouramennou pákou DN 125 a 150. Krajní polohy "otevřeno" a "zavřeno", jsou opatřeny dorazy.

DODÁVÁNÍ

Kulové kohouty se dodávají vyzkoušeny podle ČSN 13 3060 - 2.

PN 16

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro neagresivní provozní látky, např. voda, vzduch, plyny. Dovolená je velikost mechanických nečistot do 30mm, množství nečistot do 20 g.m-3. Kohouty se nedoporučují použít pro provozní látky, které ulpívají na povrchu koule a zapříčiňují tak nárůst ovládacího momentu při změnách polohy uzávěru.

Dovolený rozsah pracovních teplot armatury při dovoleném tlakovém spádu dle diagramu.

PŘIPOJENÍ

Přírubová hrdla jsou podle DIN 2543 s hrubou těsnicí lištou tvaru "C" podle DIN 2526. Stavební délky jsou podle ČSN 13 3046.

MONTÁŽ

Kulové kohouty se montují do libovolné polohy. Provozování kulového kohoutu s uzávěrem v meziploše se zásadně nedoporučuje - možnost poškození sedel, ztráty těsnosti uzávěru.

DN

D

L

D1

D2

D3

d

n

f

a

R

R1

V

kg

40

40

170

150

110

88

18

4

3

18

250

-

150

11

50

50

180

165

125

102

18

4

3

18

250

-

155

14

65

65

200

185

145

122

18

4

3

18

250

-

180

20

80

80

210

200

160

138

18

8

3

20

315

-

195

25

100

100

230

220

180

158

18

8

3

20

400

-

200

34

125

125

325

250

210

184

18

8

3

22

-

500

245

52

150

150

350

285

240

212

22

8

3

22

-

650

260

72