armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 40


KOHOUT KULOVÝ K 85 111 540
PŘIPOJENÍ

Hlavní a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso a příruba je z uhlíkaté oceli, koule a vřeteno z nerezavějící oceli odolné proti korozivním účinkům protékající látky. Sedla jsou z teflonu. Těsnění obou polovin tělesa a vřetena tvoří pryžový ”O” kroužek.

OVLÁDÁNÍ

Kulové kohouty s převodem se ovládají ručně jednoramnnou pákou u DN 50 nebo dvouramennou pákou u DN 80 až 100. Jsou povoleny polohy ”otevřeno” a ”zavřeno”, které jsou opatřeny dorazy. Mezipolohy se zásadně nedoporučují - nebezpečí poškození sedel, ztráta těsnosti.

PN 40

POUŽITÍ

Pro neagresivní provozní látky, např. vodu, vzduch, plyny. Dovolená je velikost mechanických nečistot do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m -3. Kohouty se nedoporučují použít pro provozní látky, které ulpívají na povrchu koule a zapříčňují tak nárůst ovládacího momentu při změnách polohy uzávěru. Dovolený rozsah pracovních teplot armatury při dovoleném tlakovém spádu dle diagramu.

TECHNICKÝ POPIS

Kulový kohout je obousměrná uzavírací armatura, jejíž uzávěr tvoří koule. Uzávěr se uzavírá (otevírá) otočením páky doprava (doleva) o 90°. Předpětí v sedlech je možno seřídit za provozu z vnějšku armatury pomocí stavěcích a spojovacích šroubů středové příruby.

DN

D

L

V

D1

D2

D3

a

f

n

d

R

R1

kg

50

50

230

194

165

125

102

20

3

4

18

250

-

16

80

80

310

310

200

160

138

24

3

8

18

-

500

38

100

100

350

365

235

190

162

24

3

8

22

-

750

55