armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 40


KOHOUT KULOVÝ S PŘEVODEM K 85 112 540
MATERIÁL

Těleso a příruba jsou z uhlíkaté oceli, koule a vřeteno z nerezavející oceli odolné proti korozivzním účinkům protékající látky. Sedla jsou z teflonu. Těsnění obou polovin tělesa a vřetena tvoří pryzový ”O” kroužek.

OVLÁDÁNÍ

Kulové kohouty s převodem se ovládají ručním kolem přes převod. Uzavírání se provádí otáčením ručního kola ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Jsou povoleny polohy ”otevřeno” a ”zavřeno”, které jsou opatřeny dorazy. Mezipolohy jsou zakázány - nebezpečí poškození sedel, ztráta těsnosti.

PN 40

PŘIPOJENÍ

Pro neagresivní provozní látky, např. vodu, vzduch, plyny. Dovolená je velikost mechanických nečistot do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m-3. Kohouty se nedoporučují použít pro provozní látky, které ulpívají na povrchu koule a zapřičiňují tak nárůst ovládacího momentu při změnách polohy uzávěru. Dovolený rozsah pracovních teplot armatury při dovoleném tlakovém spádu dle diagramu.

TECHNICKÝ POPIS

Kulovy kohout je obousměrnná uzavírací armatura, jejíž uzávěr tvoří koule. Předpětí v sedlech je možno seřídit za provozu z vnějšku armatury pomocí stavěcích a spojovacích šroubů středové příruby.

PŘIPOJENÍ

Stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

DN

D

L

V

D1

D2

D3

a

n

d

f

Dk

kg

150

150

480

270

300

250

212

28

8

26

3

315

165

200

200

600

335

375

320

285

34

12

30

3

315

270