armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 63


KOHOUT KULOVÝ S PŘEVODEM K 85 112 563

 

MATERIÁL

Těleso a příruba je z uhlíkaté oceli, koule a vřeteno z nerezavějící oceli odolné proti korozivním účinkům protékající látky. Sedla jsou z teflonu. Těsnění obou polovin tělesa a vřetena tvoří pryžový ”O” kroužek.

OVLÁDÁNÍ

Kulové kohouty se ovládají ručním kolem přes převod. Uzavírání se provádí otáčením ručního kola ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Jsou povoleny polohy ”otevřeno” a ”zavřeno”, které jsou opatřeny dorazy. Mezipolohy se zásadně nedoporučují - nebezpečí poškození sedel, ztráta těsnosti.

PN 63

PŘIPOJENÍ

Pro neagresivní provozní látky, např. vodu, vzduch, plyny. Dovolená je velikost mechanických nečistot do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m -3. Kohouty se nedoporučují použít pro provozní látky, které ulpívají na povrchu koule a zapříčňují tak nárůst ovládacího momentu při změnách polohy uzávěru. Dovolený rozsah pracovních teplot armatury při dovoleném tlakovém spádu dle diagramu.

TECHNICKÝ POPIS

Kulový kohout je obousměrná uzavírací armatura, jejíž uzávěr tvoří koule. Předpětí v sedlech je možno seřídit za provozu z vnějšku armatury pomocí stavěcích a spojovacích šroubů středové příruby.

PŘIPOJENÍ

Hlavní a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce

DN

D

L

D1

D2

D3

d

n

f

a

Dk

V

kg

100

100

430

250

200

158

26

8

3

30

315

250

118

150

150

550

345

280

212

33

8

3

36

315

290

242

200

200

650

415

345

285

36

12

3

42

315

335

324