armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 16


KOHOUT KULOVÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ K 85 171 016

 

TECHNICKÝ POPIS

Kohout je obousměrnná armatura jejíž uzávěr tvoří koule. Uzavření se provádí otíčením páky o 90° ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Polohy uzávěru zavřeno - otevřeno jsou vymezeny dorazy.

MONTÁŽ

Kulové kohouty se montují do libovolné polohy (mezi příruby potrubí). Provozování kulového kohoutu s uzávěrem v mezipoloze se zásadně nedoporučuje - možnost poškození sedel, ztráta těsnosti uzávěru.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

PN 16

PŘIPOJENÍ

Jako uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry, na zvláštní požadavek i pro plyny, pro dovolený tlakový spád a pracovní teplotu dle diagramu.

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m-3.

MATERIÁL

Těleso, koule, čep - korozivzdorná ocel
Sedlo, ucpávka - teflon
Těsnění v tělese - ”O” kroužek - pryž

ZKOUŠENÍ

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2 nebo podle DIN 3230.

DN

D

L

V

D1

D2

D3

f

d

n

R

kg

40

38

60

110

-

-

88

-

-

-

270

3

50

48

70

121

-

-

102

-

-

-

270

4

65

64

95

130

185

145

122

3

M 16

4

360

11

80

76

118

149

200

160

133

3

M 16

8

360

14

100

95

140

166

220

180

158

3

M 16

8

430

22