armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 40KOHOUT KULOVÝ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU PEVNOU A S PŘEVODEM

K 89 172 540

ZKOUŠENÍ

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Kohout se montuje do vodorovného potrubí (mezi příruby potrubí) se zemní soupravou kolmo nahoře. Provozování kulového kohoutu s uzávěrem v mezipoloze se zásadně nedoporučuje - možnost poškození sedel, ztrátu těsnosti uzávěru.

OVLÁDÁNÍ

Mechanickým převodem (šnekový, šroubový) přes zemní soupravu.

PN 40

POUŽITÍ

Jako uzavírací armaturu pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) i pro jiné neagresivní látky, pro pracovní tlaky a teploty (max. tlakový spád do 0,6 MPa):

PN 40 4 MPa při teplotě do 80°C

Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 mm, množství nečistot do 20 g.m-3.

TECHNICKÝ POPIS

Kohout je obousměrnná armatura jejíž uzávěr tvoří koule. Uzavření se provádí otáčením ručního kola převodu ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Polohy ”OTEVŘENO” a ”ZAVŘENO” jsou vymezeny dorazem.

MATERIÁL

Těleso - uhlíkatá ocel na odlitky
Koule, čep - korozivzdorná ocel
Sedlo, ucpávka - teflon
Těsnění v tělese ”O” kroužek - pryž
Zemní souprava - uhlíkatá ocel

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

DN

D

L

V

D1

D2

D3

f

d

I

n

x

y

z

Dk

kg

150

150

210

850
1200
1550

300

250

212

3

M 24

27

8

157

242

260

320

111
117
122