armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | KontaktELEKTRICKÉ SERVOMOTORY
OTOČNÉ VÍCEOTÁČKOVÉ NEVÝBUŠNÉ
MO Ex 52 111 - 115
PRACOVNÍ PODMÍNKY

normální provedení N 22
tropické provedení T 22
provedení pro nízké teploty F 22

PRACOVNÍ REŽIM

- krátkodobé zatížení S 2 - 10 min. při zatížení max. 60% M vyp
- přerušovaný chod s rozběhem S 4 - 25% při zatížení max. 40% M vyp

POUŽITÍ

K přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek), kdy se vyžaduje těsné uzavření v koncových polohách. Jsou určeny k provozování v místech se stupněm nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par (Ex de II B T4).

PŘEDNOSTI A VÝHODY

- připojovací rozměry dle DIN a ISO
- vysoká přesnost nastavitelnosti polohového vypínání
- vysoká přesnost a nastavitelnost momentových vypínačů

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

1 třífázový elektromotor Ex 380 V, 50 Hz
1 vysílač polohy 1 x 100 ohmů
2 topné odpory
2 polohové vypínače PO, PZ
2 signální vypínače SO, SZ
2 momentové vypínače MO, MZ

typ. č.

A

B

C

52 111-2

706

315

360

52 113-4

820

375

410

52 115

996

440

502

TYPOVÉ ČÍSLO

TYPOVÉ OZNAČENÍ

VYPÍNACÍ MOMENT Nm

OVLÁDACÍ RYCHLOST ot./min

kg

52111 Mo100 63-100 25 94
Mo160 100-160 25 94
52112 Mo250 160-250 40 85
52113 Mo500 250-500 40-100 158
52114 Mo630 320-630 40-63 160
52115 Mo960 630-960 40 246
Mo1250 630-1250 63 249
Mo920 630-920 100 249