armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | KontaktELEKTRICKÉ SERVOMOTORY
TÁHLOVÉ PŘÍMOČARÉ
MT 52 442, 443
ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ

- se sloupky
- s přírubou

PRACOVNÍ PODMÍNKY

normální provedení N 22
tropické provedení T 22

PRACOVNÍ REŽIM

- provoz S 4, -25%, počet pracovních cyklů max. 100/h, při max. zatížení 0,4 Fvyp, nebo S 2 -10 min. při max. zatížení 0,4 Fvyp

POUŽITÍ

Pro dálkové dvoupolohové nebo vícepolohové ovládání armatur vratným přímočarým pohybem v prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů a par.

PŘEDNOSTI A VÝHODY

- blokování momentových vypínačů
- možnost volby tepelného výkonu
topných odporů podle pracovních podmínek

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

1 třífázový elektromotor
2 polohové vypínače PO, PZ
2 signální vypínače SO, SZ
2 momentové vypínače MO, MZ
2 topné odpory
1 vysílač polohy
- odporový 2 x 100 ohmů
- kapacitní 4 - 20 mA

 

52 442

52 443

Amax

659

810

Bmax

560

643

Cmax

313

360

TYPOVÉ ČÍSLO

TYPOVÉ OZNAČENÍ

VYPÍNACÍ SÍLA kN

RYCHLOST PŘESTAVENÍ mm/min

kg

52442 MT15 11,5-15 50,80,125

45

MT25 15-25 50,80,125

45

52443 MT40 25-40 80,125

78

MT63 40-63 80,125

78