armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU TERMODYNAMICKÝ A S MIMO LEŽÍCÍM SÍTEM


ODVADĚČ KONDENZÁTU TERMODYNAMICKÝ
A S MIMO LEŽÍCÍM SÍTEM
BH
BH - Y

 

TECHNICKÝ POPIS

Destička ventilu regulátoru je řízená v závislosti na tlakových a teplotních poměrech. Štěrbina mezi destičkou a sedlem ventilu je menší než přítokový otvor, takže v ní vzniká mnohem vyšší rychlost proudění a značně poklesne statický tlak. To způsobí intenzívní uvolnění páry již při průtoku vřelé vody, za současného zvětšení objemu a další zvýšení rychlosti proudění ve štěrbině. Přitom se tlaková komora nad destičkou ventilu okamžitě naplní uvolněnou párou. Vzhledem k větší ploše ventilu se destička ihned přitlačí parotěsně na sedlo. Při poklesu tlaku v tlakové komoře se zdvihne působením plošné síly destička ventilu a odvaděč je otevřený. Pokud se ve štěrbině neuvolňuje pára, zůstane odvaděč otevřený. Na zvláštní objednávku je možno dodat odvaděč kondenzátu s mimoležícím sítem na zachycování nečistot (provedení BH-Y).

ZKOUŠENÍ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen podle DIN 3230.

OVLÁDÁNÍ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

PN 40

POUŽITÍ

K odvádění kondenzátu z parního prostoru. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota [°C] Tlak [bar] pmax [bar]
350 32 32
400 22 22
450 15 15

Minimální pracovní přetlak > 0,5 bar.

Přípustný poměr tlaků:

protitlak

vstupní přetlak

< 0,8

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, víko C22.8
Kompletní regulátor korozivzdorná ocel
Těsnění bezazbestový materiál

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je možno montovat v libovolné poloze. Směr průtoku je vyznačen šipkou na tělese.

Provedení SM + Průtokový diagram

DN D Dt LSE LSM V V1 S kgSE kgSM
15 15 150 52 52 95 14 4 85 4,1
20 20 150 52 52 105 14 4 85 4,4
25 25 160 60 52 115 14 4 85 5,5