armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ BNU
CNU

 

TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90°C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nachází nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Za regulačním členem je zabudováno zařízení na usměrňování proudícího toku, které minimalizuje otěr tělesa odtékajícícm kondenzátem. Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru a zpětnou montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

POZNÁMKA

První písmeno udává druh připojení:

B = přivařovací
C = přírubové

PN 100

POUŽITÍ

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota [°C] Tlak [bar] pmax [bar]
450 80 80
530 50 50
540 35 35

Dodává se pro maximální přípustný diferenční tlak 80 bar s regulátorem R80.

MATERIÁL

Těleso 13CrMo44
Kryt GS-17CrMo55
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Šrouby, matice X22CrMoV121
Těsnění bezazbestový materiál

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

ZKOUŠENÍ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen podle DIN 3230.

OVLÁDÁNÍ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

Průtokový diagram

Provedení CNU
DN D L2 L3 V kg
25 25 216 265 300 18
Provedení CNU
DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 335 325 300 105 75 45 20 2 14 4 20
25 25 335 325 300 140 100 68 24 2 18 4 22
40 40 420 307 300 170 125 88 26 3 22 4 26
50 50 416 307 300 195 145 102 28 3 26 4 28