armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ CNU
TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90°C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nachází nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru a zpětnou montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

ZKOUŠENÍ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen podle DIN 3230.

PN 16

POUŽITÍ

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota [°C] Tlak [bar] pmax [bar]
300 13 13

V základním provedení se dodává pro maximální přípustný provozní a diferenční tlak 13 bar s regulátorem R13. Pro menší provozní a diferenční tlaky je možný výběr regulátorů, které propouštějí vyšší průtoková množství:

  • R2 - maximální přípustný provozní a diferenční tlak 2 bar
  • R4 - maximální přípustný provozní a diferenční tlak 4 bar
  • R8 - maximální přípustný provozní a diferenční tlak 8 bar

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, kryt GG-25
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Těsnění bezazbestový materiál

OVLÁDÁNÍ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

Průtokový diagram

DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 150 162 195 95 65 45 14 2 14 4 6,1
20 20 150 162 195 105 75 58 16 2 14 4 6,3
25 25 160 190 245 115 85 68 16 2 14 4 9,4
40 40 230 272 280 150 110 88 18 3 18 4 21,3
50 50 230 272 280 165 125 102 20 3 18 4 21,8