armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ CNU

 

POUŽITÍ

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál Teplota [°C] Tlak [bar] pmax [bar]
GS-C25
350
400
450
32
22
12
32
22
12
GGG40.3
250
350
32
22
32
22

V základním provedení se dodává pro maximální přípustný provozní a diferenční tlak 23 bar s regulátorem R32. Pro menší provozní a diferenční tlaky je možnost dodávky s regulátorem R22, který propouští vyšší průtoková množství, při přípustném maximálním provozním a diferenčním tlaku 22 bar.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

OVLÁDÁNÍ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

ZKOUŠENÍ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen podle DIN 3230.

PN 40

TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90°C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nachází nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

MATERIÁL

Těleso, kryt GG-C25 nebo GGG40.3
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Těsnění bezazbestový materiál

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru a zpětnou montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

Průtokový diagram

DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
GS-C25 GGG-40.3
15 15 150 165 215 95 65 45 16 2 14 4 6,9 6,2
20 20 150 165 215 105 75 58 18 2 14 4 7,2 6,5
25 25 160 190 250 115 85 68 18 2 14 4 10,8 9,7
40 40 230 270 280 150 110 88 18 3 18 4 24,5 21,9
50 50 230 270 280 165 125 102 20 3 18 4 25,0 22,5