armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ CNUS
TECHNICKÝ POPIS

Odvedení základního množství kondenzátu je zajištěno stupňovou tryskou nastavitelnou zvenčí (z výroby je uzavřená). Odvedení kolísajících množství kondenzátu nad základní množství je zajištěno regulátorem s plovákem. V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90°C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nacházející nedokondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu plovák klesne a ventilový systém se uzavírá. Stupňovou tryskou je odváděno základní množství kondenzátu. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

ZKOUŠENÍ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

OVLÁDÁNÍ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen podle DIN 3230.

PN 16

POUŽITÍ

K odvádění vřelého kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací a paralelní stupňovou tryskou k odvádění velkých množství kondenzátu. Termická předregulace slouží k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota [°C] Tlak [bar] pmax [bar]
300 13 13

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je určen pro montáž pouze do svislého potrubí. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese. Odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

MATERIÁL

Těleso, kryt GG-25
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Těsnění bezazbestový materiál

Průtokový diagram

DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
50 50 236 272 280 165 125 102 20 3 18 4 23