armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU S MEMBRÁNOVÝM POUZDREM A MIMOLEŽÍCÍM SÍTEM


ODVADĚČ KONDENZÁTU S MEMBRÁNOVÝM POUZDREM A MIMOLEŽÍCÍM SÍTEM AT
AT - Y
PRůTOKOVÝ DIAGRAM

Křivka 1
Diagram ukazuje maximální průtok vřelého kondenzátu při použití membránového pouzdra č. 2.
T = 5K pod teplotou varu

Křivka 2
Diagram udává maximální průtok studené vody.

ZPĚT