armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ BNU
CNU
PRůTOKOVÝ DIAGRAM

Křivka 1
Diagram ukazuje maximální průtok vřelého kondenzátu s regulátorem R80.

Křivka 2
Diagram udává maximální průtok studené vody s regulátorem R80.

ZPĚT