armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | KontaktKONDENZAČNÍ NÁDOBA

C 90 603 3p20,2

MONTÁŽ

ontáž se provádí tak, že přívod je ve vodorovné ose a vývod v ose svislé. Vhodným uchycením nádoby je nutno vyloučit přídavná namáhání od potrubí.

ZKOUŠENÍ

Zařízení je zkoušeno podle ČSN 13 3060 a příslušných technických podmínek.

p = 20,2 MPa

POUŽITÍ

K měření množství páry, ve spojení s měřící clonou, uzavíracím ventilem a příslušným přístrojem. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

p = 20,2 MPa
20,2 MPa při teplotě do 575°C

TECHNICKÝ POPIS

Kondenzační nádoba se skládá z tělesa kulového tvaru, které je svařeno ze dvou polokoulí a z uzavíracího ventilu V 45 121 3250, PN 250, DN 10. Na vstupu je příruba. K nátrubku na výstupní straně nádoby je přivařen uzavírací ventil.

MATERIÁL

Těleso nádoby a ventilu slitinová ocel
Příruba slitinová ocel

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN L V Dn tn Vv Dv t kg
10 130 310 150 20 5,5 175 14 3 14,4