armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | KontaktODKALOVACÍ NÁDOBA

C 90 604 3p22

MONTÁŽ

Montáž se provádí tak, že vstup a odkalování je ve svislé ose, vývod je v horní části nádoby.

ZKOUŠENÍ

Zařízení je zkoušeno podle ČSN 13 3060 a příslušných technických podmínek.

p = 22 MPa

POUŽITÍ

Pro odkalování vody a kondenzátu páry v systému měřícího zařízení, pro pracovní tlaky a teploty:

p = 22 MPa
22,0 MPa při teplotě do 375°C

TECHNICKÝ POPIS

Odkalovací nádoba je válcového tvaru, zakončená půlkulovými dny. Má přívod shora a výstup na válcovém tělese. Dolní vývod slouží k odkalování.

MATERIÁL

Válcová část trubka ocel 12 022
Polokoule, nátrubek slitinová ocel

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN L1 L2 L3 V Dn tn d kg
10 65 100 110 390 18 4,5 14 6