armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 100ODDĚLOVACÍ NÁDOBA JEDNODUCHÁ

C 90 607 0100

MONTÁŽ

Montáž jednoduché oddělovací nádoby se provádí tak, že ventil je dole a osa průtoku ve svislé poloze.

ZKOUŠENÍ

Zařízení je zkoušeno podle ČSN 13 3060 a příslušných technických podmínek.

PN 100

POUŽITÍ

K zabránění styku měřené látky s měřícím přístrojem v chemickém průmyslu. Je pro pracovní tlaky a teploty:

PN 100
10,0 MPa při teplotě do 200°C

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Odkalovací nádoba jednoduchá se skládá z jedné kulové tlakové nádoby, svařené ze dvou polokoulí a uzavíracího ventilu V 10 151 0160, PN 160, DN 10, který je spojen s oddělovací nádobou převlečnou maticí.

MATERIÁL

Těleso nádoby korozivzdorná ocel
Ventil, nátrubky korozivzdorná ocel

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN V Dn tn Mn Vv Dv t kg
10 345 150 14 2,5 12 75 14 2,5 5,6