armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 100ODDĚLOVACÍ NÁDOBA JEDNODUCHÁ

C 90 607 4100

MONTÁŽ

ontáž jednoduché oddělovací nádoby se provádí tak, že ventil je dole a osa průtoku ve svislé poloze.

ZKOUŠENÍ

Zařízení je zkoušeno podle ČSN 13 3060 a příslušných technických podmínek.

PN 100

POUŽITÍ

K zabránění styku měřené látky s měřícím přístrojem v energetickém průmyslu. Je pro pracovní tlaky a teploty:

PN 100
10,0 MPa při teplotě do 200°C
8,0 MPa při teplotě do 300°C
6,3 MPa při teplotě do 400°C

TECHNICKÝ POPIS

Odkalovací nádoba jednoduchá se skládá z jedné kulové tlakové nádoby, svařené ze dvou polokoulí a uzavíracího ventilu V 10 151 4100, PN 100, DN 10, který je spojen s oddělovací nádobou převlečnou maticí.

MATERIÁL

Těleso nádoby uhlíkatá ocel
Ventil, nátrubky uhlíkatá ocel

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN L1 L2 L3 V Dn tn d kg
10 65 100 110 390 18 4,5 14 6