armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 100ODDĚLOVACÍ NÁDOBA DVOJITÁ

C 90 608 4100

MONTÁŽ

Montáž dvojité nádoby se provádí tak, že vstup a výstup jsou ve svislé poloze, s uzavíracími ventily nahoře. Podle povahy provozní tekutiny může být připouštěcí ventil nahoře nebo dole (v převrácené poloze).

ZKOUŠENÍ

Zařízení je zkoušeno podle ČSN 13 3060 a příslušných technických podmínek.

PN 100

POUŽITÍ

K zabránění styku měřené látky s měřícím přístrojem v energetickém průmyslu pro pracovní tlaky a teploty:

PN 100
10,0 MPa při teplotě do 200°C
8,0 MPa při teplotě do 300°C
6,3 MPa při teplotě do 400°C

TECHNICKÝ POPIS

Odkalovací nádoba dvojitá se skládá ze dvou kulových tlakových nádob svařených z polokoulí a uzavíracích ventilů V 10 151 4100, PN 100, DN 10, které jsou spojeny s oddělovacími nádobami převlečnými maticemi.

MATERIÁL

Těleso nádoby uhlíkatá ocel

Ventil, nátrubky uhlíkatá ocel

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN L L 1 V Dn tn Mn Vv Dv t kg
10 380 165 415 150 14 2,5 12 140 14 2 12