armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 16VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ

H 1022.2

MATERIÁL
Těleso, víko tvárná litina (GGG 50)
Plováková koule pogumováno
Sedla pryž

MONTÁŽ

Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací se montuje na nejvyšší místo v potrubí výhradně tak, aby osa ventilu byla ve svislé poloze.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné.

PN 16

POUŽITÍ

K samočinnému odvzdušňování a zavzdušňování vodovodních potrubních řádů, pro pracovní tlaky a teploty:

PN 16
1,6 MPa při teplotě do 40°C

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu a víko jsou odlitek. Spolehlivost konstrukce ventilu je založena na pogumovaném plováku a gumovém sedle, které zajisČují těsnost ventilu i v případě vniknutí drobných a vláknitých nečistot na těsnící plochy. Oba těsnící elementy dobře odolávají poškozením nečistotami a jsou rovněž odolné proti kavitaci. Vedení plovákové koule je zabezpečeno čtyřmi obrobenými žebry tělesa. Omezení zdvihu plovákové koule je provedeno zalisovanou, hydraulicky výhodně tvarovanou, nerezovou vsuvkou, která rovňež zabraňuje přímému nárazu vody na plovákovou kouli. Sedlo ventilu je středěno v horní části tělesa ventilu a sevřeno mezi těleso a víko pomocí závrtných šroubů a matic. Víko ventilu je řešeno tak, aby zajišČovalo bezpečný vstup vzduchu do ventilu při zavzdušňování a bezpečný výstup vzduchu z ventilu při odvzdušňování.

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce.

DN D V D1 D2 D3 Dv a f d n kg
50 50 - - 125 180 - 20 3 18 4 -
80 80 275 200 160 220 236 22 3 18 4 19
150 150 - - 240 305 - 26 3 22 8 -