armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 10HYDRANT NADZEMNÍ

H 2003

MATERIÁL
Hlavní díly šedá litina
Vřeteno, matice vřetena mosaz
Sedlo ventilu mosaz
Táhlo ventilu ocelová trubka
Těsnění pístu a uzávěru pryž

ZKOUŠENÍ

ydrant je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

PN 10

POUŽITÍ

Hydrant nadzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 1 MPa studené vody.

TECHNICKÝ POPIS

Hydrant nadzemní se skládá z ventilové komory, stojanu s odbočkami pro hadice a hlavice pro nasazení ovládacího klíče. Uzavírá se otáčením vřetene ve směru pohybu hodinových ručiček a je opatřen samočinným odvodněním. Odbočky mají dvě tlakové spojky pro hadice (DN 80 Đ 52, DN 100 Đ 75) opatřené víčky, upevněnými k tělesu stojanu řetízky.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MONTÁŽ

Hydrant nadzemní se montuje pod úrovní terénu na uliční vodovodní řád v poloze se svislým vřetenem. Převážně je zabudován na patkovém koleně.

OVLÁDÁNÍ

Hydrantovým klíčem (není součástí dodávky s hydrantem, je nutno objednat jej samostatně).

DN D V V1 V2 D1 D2 D3 a f d n s kg
80 80 2300 950 700 200 160 138 22 3 18 8 16 163
100 100 2300 950 700 200 180 158 24 3 18 8 16 168