armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 40KOMPENZÁTOR UCPÁVKOVÝ

M 10 010 540

PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus a víko jsou z uhlíkaté oceli na odlitky. Vodící kroužky jsou navařeny korozivzdornou ocelí. Těsnění bezazbestové.

PN 40

POUŽITÍ

Kompenzátor se používá pro umožnění, případně vymezení tepelných a mechanických dilatací potrubí. Provozní látkou mohou být neagresivní kapaliny, voda, pára a plyny.

Pracovní tlak:
- 4,00 MPa při teplotě do 200°C
- 3,09 MPa při teplotě do 300°C
- 2,35 MPa při teplotě do 400°C

Použití pro jiné provozní látky je nutno dohodnout.

TECHNICKÝ POPIS

Sestává z pevných, vzájemně spojených částí a posuvného kusu kompenzujícího mechanické odchylky a tepelné pevné a posuvné části ucpávkou.

MONTÁŽ

Kompenzátor je možno montovat do potrubí v libovolné poloze. Při montáži je třeba dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly pouze v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

DN D LS z D1 D2 D3 f a d n kg
40 40 535 150 145 110 88 3 18 18 4 22
50 50 535 150 160 125 102 3 20 18 4 29
65 70 560 150 180 145 122 3 22 18 8 39
80 80 590 150 195 160 138 3 24 18 8 49
100 100 640 150 230 190 162 3 24 23 8 62
125 125 640 150 270 220 188 3 26 27 8 78
150 150 640 150 300 250 218 3 28 27 8 85
200 200 820 220 375 320 280 3 34 30 12 165
250 250 820 220 445 385 345 3 38 33 12 202
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls