armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 10KOMPENZÁTOR UCPÁVKOVÝ

M 10 010 610

PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou vedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus a víko jsou ze šedé litiny. Vodící kroužky jsou ze slitiny neželezných kovů, příp. ze základního materiálu. Těsnění bezazbestové.

PN 10

POUŽITÍ

Kompenzátor se používá pro umožnění, případně vymezení tepelných a mechanických dilatací potrubí. Provozní látkou mohou být neagresívní kapaliny, voda, pára a plyny.

Pracovní tlak:
- 1,00 MPa při teplotě do 120°C
- 0,80 MPa při teplotě do 200°C

Použití pro jiné provozní látky je nutno dohodnout.

TECHNICKÝ POPIS

Sestává z pevných, vzájemně spojených částí a posuvného kusu kompenzujícího mechanické odchylky a tepelné dilatace potrubí. Utěsnění pevné a posuvné části ucpávkou.

MONTÁŽ

Kompenzátor možno montovat do potrubí v libovolné poloze. Při montáži je třeba dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly pouze v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

DN D LS D1 D2 D3 f a d n z kg
300 300 845 440 400 370 4 28 23 12 220 157
350 350 845 500 460 430 4 30 23 16 220 190
400 400 870 565 515 482 4 32 27 16 220 247
500 500 870 670 620 585 4 34 27 20 220 283
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls