armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 25MONTÁŽNÍ VLOŽKA

M 20 010 525

MATERIÁL

Těleso, přírubový kus a víko ucpávky jsou z uhlíkaté oceli na odlitky 42 2643.1. Rozpěrné šrouby jsou z uhlíkové oceli.

MONTÁŽ

Montážní vložku je možno montovat do potrubí v libovolné poloze, při svislé poloze se doporučuje, aby přírubový kus byl nahoře. Vzájemnou polohu tělesa a přírubového kusu je možno nastavit stavitelnými rozpěrnými šrouby.

PN 25

POUŽITÍ

Montážní vložka se používá pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí a pro vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí, a to pro tlaky do PN 25 a teploty do 400°C dle ČSN 13 0010.

PN 25
2,50 MPa při teplotě do 200°C
1,93 MPa při teplotě do 300°C
1,47 MPa při teplotě do 400°C

Montážní vložka nesmí být používána k vymezení dilatací potrubí. K tomuto účelu slouží kompenzátor.

TECHNICKÝ POPIS

Montážní vložka, sestává z části umožňujících vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky jsou uvedeny v tabulce. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.

DN D LS D1 D2 D3 f a d n z kg
200 200 225 360 310 278 3 30 27 12 10 85
250 250 250 425 370 335 3 32 30 12 15 98
300 300 300 485 430 390 4 34 30 16 15 120
350 350 320 550 490 450 4 38 33 16 20 155
400 400 350 610 550 505 4 40 33 16 20 192
500 500 400 730 660 615 4 44 36 20 20 350
600 600 450 840 770 720 5 46 40 20 20 505
800 800 500 1080 990 930 5 54 48 24 25 802
1000 1000 550 1315 1210 1140 5 62 58 28 30 1315
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls