armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 16MONTÁŽNÍ VLOŽKA

M 20 110 616

MATERIÁL

Hlavní součásti montážních vložek jsou ze šedé litiny GG 20. Ucpávkové těsnění je z bezazbestového materiálu.

MONTÁŽ

Montážní vložky se montují do vodorovného i svislého potrubí. Po zamontování je nutno vložku pevně dotáhnout, dotáhnout ucpávku a zajistit pojišťovacími maticemi.

PN 16

POUŽITÍ

Pro neagresivní provozní látky - vodu, páru, olej a plyny při nejvyšším dovoleném pracovním přetlaku:

1,6 MPa do 120°C
1,3 MPa do 200°C

TECHNICKÝ POPIS

Montážní vložka je potrubní část vymezující montážní úchylky vzniklé při montáži potrubí. Umožňuje snadnou montáž a demontáž potrubních armatur.

PŘIPOJENÍ

Připojovací příruby jsou podle DIN 2533 s hrubou těsnicí lištou tvar "C" podle DIN 2526. Stavební délky jsou podle tabulky.

DODÁVÁNÍ

Montážní vložky se dodávají vyzkoušeny podle DIN 3230.

DN D LS D1 D2 D3 D4 *z a f n d Hmotnost kg
40 40 160 150 110 88 165 ±5 18 3 4 18 11
50 50 165 165 125 102 180 ±5 20 3 4 18 13
65 65 175 185 145 122 200 ±7 20 3 4 18 19
80 80 180 200 160 138 215 ±8 22 3 8 18 23
100 100 200 220 180 158 235 ±10 24 3 8 18 26
125 125 205 250 210 188 265 ±10 26 3 8 18 34
150 150 210 285 240 212 300 ±10 26 3 8 22 44
200 200 225 340 295 268 365 ±10 30 3 12 22 62
250 250 250 405 355 320 430 ±15 32 3 12 26 83
z = maximální hodnota, o kterou je možno prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) délky Ls