armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 100TLAKOVÝ ZÁMEK PŘIVAŘOVACÍ

M 22 127 3100

MATERIÁL

Těleso: - 3 = 15 128 pro provozní teploty do 560°C
Těsnění víkového spoje - GRAFIT

ZKOUŠENÍ

Na pevnost, nepropustnost a těsnost.

MONTÁŽ

Tlakové zámky se montují do vodorovného potrubí s víkem nahoře. Po ukončení chemického čištění je třeba vyjmout víko pro chemické čištění a těsnící vestavbu, zkontrolovat zda nedošlo k jinému poškození, vyměnit těsnící kroužek vestavby, vmontovat vestavbu pro zkoušky do tlakového zámku a namontovat víko pro tlakové zkoušky. Po ukončení tlakových zkoušek je třeba těsnící vestavbu vyjmout a nahradit ji provozní vestavbou.

PN 100

POUŽITÍ

Speciální armatura určený pro vodu a vodní páru zejména teplárenských a energetických zařízení, která podle druhu zamontované vestavby umožňuje provádět
- chemické čištění
- tlakovou zkoušku
- provoz
zařízení, především systémů kotle.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso z tvářeného materiálu, s víkovou přírubou. Konce tělesa upraveny pro přivaření do potrubí.

Vnitřní vestavbu tvoří:

a) pro chemické čištění a tlakování
- těsnící a přítlačná deska
- těsnění a přítlačný šroub

Pro chemické čištění je dále víko opatřeno otvorem - odbočkou.

b) pro provoz
- vložka
- dva odtrhové šrouby s podložkami a maticemi

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, ANSI, GOST a pod. nebo požadavků odběratele.

DN PN Rozměry (mm) Hmotnost (kg)
    A D max H L V V1 P T CH
300 100 540 324 220 900 490 560 655 686 670
350 570 377 235 1000 510 575 690 995 685
450 630 457 280 1160 570 640 1075 1170 1150
500 700 564 320 1360 595 670 2031 2215 2222