armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 160 - 400TLAKOVÝ ZÁMEK PŘIVAŘOVACÍ

M 22 127 3160;
- 3250; - 3320; -3400

PŘIPOJENÍ

Jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, ANSI, GOST a pod. nebo požadavků odběratele.

MONTÁŽ

Tlakové zámky se montují do vodorovného potrubí s víkem nahoře. Po ukončení chemického čištění je třeba vyjmout víko pro chemické čištění a těsnící vestavbu, zkontrolovat zda nedošlo k jinému poškození, vyměnit těsnící kroužek vestavby, vmontovat vestavbu pro zkoušky do tlakového zámku a namontovat víko pro tlakové zkoušky. Po ukončaní tlakových zkoušek je třeba těsnící vestavbu vyjmout a nahradit ji provozní vestavbou.

PN 160 - 400

POUŽITÍ

Speciální armatura určený pro vodu a vodní páru zejména teplárenských a energetických zařízení, která podle druhu zamontované vestavby umožňuje provádět

- chemické čištění
- tlakovou zkoušku
- provoz

zařízení, především systémů kotle.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso z tvářeného materiálu, s tlakotěsnícím víkem. Konce tělesa upraveny pro přivaření do potrubí.

Vnitřní vestavbu tvoří:

a) pro chemické čištění a tlakování
- těsnící a přítlačná deska
- těsnění a přítlačný šroub

Pro chemické čištění je dále víko opatřeno otvorem - odbočkou..

b) pro provoz
- vložka
- dva odtrhové šrouby s podložkami a maticemi

ZKOUŠENÍ

Na pevnost, nepropustnost a těsnost.

MATERIÁL

Těleso:
- 3 = 15 128 pro provozní teploty do 560°C
Těsnění víkového spoje - GRAFIT.

DN PN Rozměry (mm) Hmotnost (kg)
    A D max H L V V1 P T CH
215 160 - 400 255 133 105 500 320 345 118 117 115
200 330 219 155 650 365 420 222 209 207
225 415 245 160 650 430 455 401 411 408
300 625 324 230 1000 690 715 1590 1615 1600
300 625 324 230 1000 795 820 1321 1330 1310