armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

PN 16REGULÁTOR TLAKU PRO VODU

R 12 117 616

MATERIÁL

Odlitky jsou ze šedé litiny. Funkční části jsou z antikorozní oceli. Membrána je z technické pryže.

MONTÁŽ

Montáž do vodorovného potrubí musí být provedena tak, aby spodní díl regulátoru byl v poloze svislé a pryžová membrána byla pod osou trubky. Na regulátor nesmí působit žádné vnější přídavné namáhání od potrubí, nebo jiného zařízení. Směr toku pracovní tekutiny musí souhlasit se šipkou na tělese. Impulsní trubka z výstupního potrubí musí být vyspádovaná do regulátoru. Vyspádováním se zabrání vzniku vzduchového polštáře.

PN 16

POUŽITÍ

Regulátor je ventil s přímou regulací, který zmenšuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. Regulátor se vyrábí pro parametry:

- rozsah vstupního přetlaku:
0,3 - 1,3 MPa

- rozsah výstupního přetlaku:
0,1 - 1,0 MPa

- minimální tlakový spád:
0,2 MPa

TECHNICKÝ POPIS

Regulátor výstupního tlaku, membránový, s pružinovým zatížením, pro vodu a neagresivní kapaliny, se vyrábí pro PN 16 a pro teploty do 90°C.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací rozměry a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

DN L V1 V2 D1 D2 D3 a f d n pm kg
25 160 340 75 115 85 68 16 2 14 4 1,0 14
40 200 370 100 150 110 80 18 3 18 4 1,0 20
50 230 380 100 165 125 102 20 3 18 4 1,0 22
65 290 390 100 185 145 122 20 3 18 4 1,0 25
80 310 435 140 200 160 133 22 3 18 8 1,0 40
100 350 435 140 220 180 158 24 3 18 8 1,0 46
pm = maximální redukovaný přetlak (MPa)