armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | KontaktPOKLOP HYDRANTOVÝ

Y 4522

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

POUŽITÍ

Poklopy hydrantové se používají k ochraně ovládácího konce podzemního hydrantu nebo plynového uzávěru před zasypáním zeminou.

TECHNICKÝ POPIS

nitřní část poklopu vytváří prostor kolem ovládacího nástavce podzemního hydrantu a umožňuje jeho ovládání. Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich vzájemné pevné spojení je provedeno spojovacím svorníkem, což umožňuje nadzvednutí víka a pootočení při odkrytí. Víko má pohyblivý třmen s předlitými údaji:

VODOVOD "P" - pro vodovodní potrubí s pitnou vodou
PLYN - pro osazení v plynovodní síti

MATERIÁL

Těleso, víko šedá litina
svorník, třmen konstrukční ocel
D D1 D2 D3 L d d1 A s t v D' D'1 D'2 D'3 d'1 kg
360 450 342 370 310 12 338 134 7 110 25 260 350 242 270 238 35