armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt
Regulátor výstupního tlaku Typ 2311

Typ 2311

POUŽITÍ

Je určen pro redukci tlaku v rozvodech mokré, syté a přehřáté páry o teplotě do 400 oC, popřípadě vody, vzduchu, nehořlavých a nejedovatých plynů v rozsahu teplot 5 - 150 oC. Konstrukce regulátoru umožňuje udržení nastaveného výstupního tlaku pro široký rozsah průtoků a okamžitou reakci na libovolně velkou změnu vstupního tlaku. Tím je možno na jeden regulátor připojit více spotřebičů s požadavkem stejného výstupního tlaku.

POPIS

Typ 2311 je dvousedlová regulační armatura určená k automatické regulaci kolísavého vstupního tlaku a proměnlivého průtoku na konstantní výstupní tlak bez nároku na cizí zdroj energie. Tato konstrukce využívá výhody dvou kuželek k vyrovnání kolísání vstupního tlaku membrány s prolisem a dlouhé impulsní trubky zajišťující přesnost výstupního tlaku. Připojovací rozměry regulátoru odpovídají ČSN 131213, stavební délka ČSN 133042 a jsou shodné s uzavíracími ventily V30 111 540.

FUNKCE

Průchodem rovným vstupním potrubím stejné světlosti jako regulátor se medium tlakově uklidní. V geometricky definovaném prostoru mezi kuželkami a sedly proudí zpravidla právě takové množství media, které vzhledem k okamžitému odběru udrží konstantní výstupní tlak. Ovládací síla vřetene je dána rozdílem tlaku před a za regulátorem - diferenčním tlakem. Rovnováha na vřetenu, nezávisle na kolísání vstupního tlaku, je zajištěna současným působením stejně velkých sil, ale opačného směru na kuželky. Postavení kuželek vůči sedlům je určeno okamžitou velikostí výstupního tlaku v místě napojení impulsního potrubí. Kuželky při hledání optimální polohy vůči sedlům vertikálně kmitají. Frekvence kmitání odpovídá hmotě pohyblivých dílů a odporům. Velikost amplitudy odpovídá okamžité změně výstupního tlaku.

TABULKA ROZMĚRŮ

Typ 2311