armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ S PŘESNÝM VEDENÍM KLÍNU A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREMŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ S PŘESNÝM VEDENÍM KLÍNU A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM S 30 113 506
S 30 113 516
PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky odpovídají ČSN 13 3045, DIN 3202 - F5.

MATERIÁL

Těleso, klín, víko, z uhlíkaté ocelolitiny. Vřeteno z korozivzdorné oceli typ 13% Cr. Těsnící plochy navařeny korozivzdornou ocelí. Těsnění bezazbestové.

PN 6, PN 16

POUŽITÍ

Šoupátko lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodné. Provozní látkou mohou být neagresivní kapaliny voda, pára a plyny.

Pracovní tlak:
PN 6 - 0,63 MPa při teplotě do 200°C
  - 0,48 MPa při teplotě do 300°C
  - 0,37 MPa při teplotě do 400°C
PN 16 - 1,60 MPa při teplotě do 200°C
  - 1,24 MPa při teplotě do 300°C
  - 0,94 MPa při teplotě do 400°C

Okolní prostředí dle předpisů platných pro použitý el. servomotor.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátka mají tuhý klín, netočivé stoupající vřeteno. Vedení klínu je zpřesněno opracováním. Průtok tělesa je zúžen. Ovládání el. servomotorem. Při přerušení dodávky el. proudu lze šoupátko ovládat ručně.

MONTÁŽ

Do horizontálního potrubí s el. servomotorem nahoře. Jinou polohu nutno konzultovat s dodavatelem.

S 30 113 506
DN D V L D1 D2 D3 f a d n d1 kg
300 300 1310 500 435 395 365 4 24 23 12 250 323
350 350 1485 550 485 445 415 4 26 23 12 300 383
400 400 1715 600 535 495 465 4 28 23 16 350 501
500 500 2010 700 640 600 570 4 28 23 16 430 784
600 600 2390 800 755 705 670 5 30 27 20 520 1032
S 30 113 516
DN D V L D1 D2 D3 f a d n d1 kg
300 300 1385 500 460 410 378 4 28 27 12 250 380
350 350 1511 550 520 470 438 4 30 27 16 300 458
400 400 1680 600 580 525 490 4 32 30 16 350 548
500 500 1980 700 710 650 610 4 36 33 20 430 876
600 600 2360 800 840 770 720 5 40 36 20 520 1135