armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ SE ZAHLCENOU UCPÁVKOU, S PŘESNÝM VEDENÍM KLÍNUŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ SE ZAHLCENOU UCPÁVKOU, S PŘESNÝM VEDENÍM KLÍNU S 31 111 516
PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN 13 3045.

MATERIÁL

Těleso, klín a víko jsou z uhlíkaté ocelolitiny. Vřeteno z korozivzdorné oceli typ Cr 13% Cr. Těsnící plochy jsou navařeny korozivzdornou ocelí. Těsnění bezazbestové.

PN 16

POUŽITÍ

Šoupátko lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodné. Provozní látkou mohou být jedovaté a těkavé tekutiny, páry a plyny.

Pracovní tlak:
- 1,60 MPa při teplotě do 200°C
- 1,24 MPa při teplotě do 300°C
- 0,94 MPa při teplotě do 400°C

Šoupátko lze použít i pro parní přetlaková potrubí s možností poklesu tlaku na vakuum, kdy je třeba zahltit ucpávku přítokem kapaliny.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko mají tuhý klín, netočivé stoupající vřeteno, zahlcenou ucpávku. Vedení klínu je zpřesněno opracováním. Šoupátka DN 200 a 250 jsou vybavena obtokem. Ovládání ručním kolem.

MONTÁŽ

Do libovolné polohy.

DN D L V D1 D2 D3 Dk a d n f z kg
50 50 180 445 165 125 102 200 18 18 4 3 75 21,0
65 65 200 495 185 145 122 200 18 18 4 3 95 25,0
80 80 210 530 200 160 138 200 20 18 4 3 105 29,0
100 100 230 585 220 180 158 315 20 18 8 3 125 48,0
125 125 255 760 250 210 188 315 22 18 8 3 150 68,0
150 150 280 830 285 240 212 315 22 22 8 3 170 78,0
200 200 330 1045 340 295 268 400 24 22 12 3 220 136,0
250 250 450 1260 405 355 320 450 26 26 12 3 290 212,5