armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO RYCHLOUZAVÍRACÍŠOUPÁTKO RYCHLOUZAVÍRACÍ S 50 111 606
MATERIÁL
Těsnění, klín šedá litina
Třmenové víko korozivzdorná ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel (těleso / klín) mosaz / mosaz
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

MONTÁŽ

Šoupátko je nutno montovat do vodorovného potrubí s vřetenem ve svislé poloze a spákou nahoře.

PN 6

POUŽITÍ

Jako uzavírací armatura pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a páry, pro pracovní tlaky a teploty:

DN 80 - 100 0,3 MPa do 150°C
DN 150 0,2 MPa do 150°C

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je víkové, se stoupajícím netočivým vřetenem. Těleo a klín mají zalisované těsnící kroužky z mosazi. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJENÍ

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

ZKOUŠENÍ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

OVLÁDÁNÍ

Šoupátko je možno ovládat dvouramennou pákou.

DN D L V D1 D2 D3 a f d n R1 R2 kg
80 80 180 630 190 150 128 18 3 18 4 330 172 19
100 100 190 690 210 170 148 18 3 18 4 380 227 26
150 150 210 910 265 225 202 20 3 18 8 470 257 46