armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ PRO ODSTRUSKOVÁNÍŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ PRO ODSTRUSKOVÁNÍ S 58 111 216
PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso a klín jsou z nízkolegované ocelolitiny 42 2714.9. Víko, třmen, ucpávka a ruční kolo jsou z uhlíkaté ocelolitiny. Vřeteno je z korozivzdorné oceli.

PN 16

POUŽITÍ

Odstruskovací šoupátka jsou armatury speciální, uzavírací. Používají se hlavně v provozu elektráren. Provozní látkou mohou být hydrosměsi (škvára, popel, voda) o největší velikosti zrna 20 mm, maximálním pracovním přetlaku 1,3 MPa a teplotě 200°C.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso šoupátka má částečně snížený výtok. Šoupátko těsní na jedné straně - vstupu. Klín z jednostranným úkosem je opatřen vyměnitelnou těsnící deskou. Vřeteno stoupající.
Na víku a tělese šoupátka jsou nálitky se závitem G 1”, které slouží ke stálému proplachování vnitřního prostoru šoupátka za provozu.

OVLÁDÁNÍ

Ručním kolem.

DN L V h D1 D2 D3 Dk f a d n kg
350 550 1680 60 520 470 438 560 4 30 27 16 505
500 700 2320 70 710 650 610 710 4 36 33 20 1125