armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ PRO ODSTRUSKOVÁNÍ OVLÁDANÉ EL. SERVOMOTOREMŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ PRO ODSTRUSKOVÁNÍ OVLÁDANÉ EL. SERVOMOTOREM S 58 113 216
PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061. Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso a klín jsou z nízkolegované ocelolitiny 42 2714.9. Víko, třmen, ucpávka a ruční kolo jsou z uhlíkaté ocelolitiny. Vřeteno je z korozivzdorné oceli.

PN 16

POUŽITÍ

Odstruskovací šoupátka jsou armatury speciální, uzavírací. Používají se hlavně v provozu elektráren. Lze je použít pouze pro uzavírání průtoku v jednom směru. Provozní látkou mohou být hydrosměsi (škvára, popel, voda) o největší velikosti zrna 20mm, maximálním pracovním přetlaku 1,3 MPa a teplotě 200°C. Teplota okolního prostředí smí být vzhledem na el. servomotor do 50°C při relativní vlhkosti 95%.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso šoupátka má částečně snížený výtok. Šoupátko těsní na jedné straně - vstupu. Klín z jednostranným úkosem je opatřen vyměnitelnou těsnící deskou. Vřeteno stoupající.
Na víku a tělese šoupátka jsou nálitky se závitem G 1”, které slouží ke stálému proplachování vnitřního prostoru šoupátka za provozu.

DN L V h D1 D2 D3 f a d n kg
350 550 1715 60 520 470 438 4 30 27 16 620
500 700 2350 70 710 650 610 4 36 33 20 1200