armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO DESKOVÉŠOUPÁTKO DESKOVÉ S 81 111 2210
OVLÁDÁNÍ

Šoupátka se ovládají ručně. Polohy zavřeno se dosáhne otáčením ručního kola doprava (ve smyslu hodinových ručiček), až po dosednutí uzavírací desky na doraz a následném pootočení segmentu kola zpět o 1/4 - 1/2 otáčky. Je nepřípustné k zavírání či otvírání šoupátek používat prodlužovacích pák.

MATERIÁL

Tělesa a víka jsou z oceli na odlitky, vřetena a uzavírací desky jsou z korozivzdorné oceli. Těsnící plochy sedel jsou navařeny tvrdokovem. Detailní materiálová specifikace je uvedena v dokumentu ”B” tohoto výrobku.

ZÁRUKY

Záruky se poskytují 1 rok po zabudování, nejdéle však 18 měsíců po dodání.

ÚDRŽBA

Po uvedení do provozu je nutné šoupátka vizuálně kontrolovat, mazat ložiska, vnitřek šoupátka (závit vřetene a posuvnou desku) a vnější závit vřetene (ukazatel), aktivovat ucpávky a obnovovat nátěr. Výměna ucpávky a dotahování matic víkových spojů lze provádět pouze při odstavení z provozu.

NÁHRADNÍ DÍLY

Lze dodat všechny části mimo tělesa a víka.

PN 210

POUŽITÍ

Desková šoupátka se používají k ovládání průtoku medií v potrubí, v sestavách produkčních křížů na ústí vrtů a produkčních přípojkách při těžbě ropy, ropných produktů a zemního plynu. Nejvyšší dovol. pracovní přetlak je 21 MPa (3000 psi) při pracovní teplotě od -49°C do 100°C. Přípustné jsou všechny pracovní tekutiny s klasifikací BB podle API Spec. 6A 16. vydání.

TECHNICKÝ POPIS

Tato šoupátka jsou obousměrně přírubové armatury s nestoupajícím vřetenem. Otáčením vřetene ve vřet. matici se uzavírací deska posouvá kolmo na průtok. Mezní polohy uzavírací desky (otevřeno - zavřeno) jsou omezeny pevnými dorazy a vizuálně zprostředkovány mechanickým ukazatelem otevření armatury. Těsnost ucpávkového prostoru zajišČují pryžové manžety. Navíc je ve víku zabudováno zařízení pro sekundární aktivaci těsnění. Pro snadnější ovládání je vřeteno uloženo ve dvou axiálních ložiscích.

OPRAVY

V záruční době smí opravy provádět jen výrobce, nebo výrobcem pověřená servisní organizace. Před opakovaným zamontováním do zařízení musí být opravená armatura vyzkoušena shodně jako nová. Pozáruční opravy lze objednat u výrobce.

PŘIPOJENÍ

Připojovací rozměry přírub, úprava těsnících ploch přírubových hrdel typu 6B a stavební délky jsou pro pracovní tlak 21 MPa (3000 psi) v souladu s API Spec. 6A 16. vydání.

DN L H H1 Dk D D4 R b m d2 D kg
2 1/16” 371 610 120 400 216 165,0 95 R-24 46 8 26 52,5 92
3 1/8” 435 600 175 400 241 190,5 124 R-31 46 8 26 80,0 138