armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ S TOPNÝM PLÁŠTĚM OVLÁDANÉ EL. SERVOMOTOREMŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ S TOPNÝM PLÁŠTĚM OVLÁDANÉ EL. SERVOMOTOREM S 94 113 516
PŘIPOJENÍ

Stavební délky dle ČSN 13 3045. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1160 a ČSN 13 1061.

MATERIÁL

Těleso, víko a klín jsou z uhlíkaté ocelolitiny. Vřeteno a těsnící plochy jsou z kororzivzdorné oceli, topný plášť z uhlíkaté oceli.

PN 16

POUŽITÍ

Šoupátko lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodné. Provozní látkou mohou být neagresivní média s vysokým bodem tuhnutí, a to pro tlaky do PN 16 a teploty do 400°C dle ČSN 13 0010.

PN 16
1,60 MPa při teplotě do 200°C
1,24 MPa při teplotě do 300°C
0,94 MPa při teplotě do 400°C

Teplota okolí s ohledem na elektrický servomotor max. 50°C při relativní vlhkosti 95%.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko třmenové s topným pláštěm, z uhlíkaté ocelolitiny, ovládané elektrickým servomotorem.
Šoupátko je ovládáno elektrickým servomotorem pomocí stykačové a ovládací skříně, případně z ovládacího panelu. Při přerušení dodávky el. proudu lze šoupátko ovládat ručně. Montáž šoupátka do polohy s elektrickým servomotorem dole není přípustná. Topný plášť je dimenzován na nejvyšší tlak topné látky 1,6 MPa.

DN L H D d4 V1 V2 L1 L2 DN1 b f n d2 El. servomotor kg
40 240 560 150 110 88 115 75 230 60 15 18 3 4 18 Mo 8/10,5 - 25 72
50 250 590 165 125 102 144 70 288 65 15 18 3 4 18 Mo 8/10,5 - 25 87
65 270 650 185 145 122 144 95 288 72 15 18 3 4 18 Mo 16/21 - 25 110
80 280 670 200 160 138 144 105 288 75 15 20 3 8 18 Mo 16/21 - 25 140
100 300 760 220 180 158 164 125 328 80 15 20 3 8 18 Mo 16/21 - 40 147
125 325 810 250 210 188 177 145 354 92 25 22 3 8 18 Mo 16/21 - 40 157
150 350 890 285 240 212 202 180 404 92 25 22 3 8 22 Mo 25/32 - 40 190
200 400 1030 340 295 268 237 235 474 120 25 24 3 12 22 Mo 25/32 - 40 240
250 450 1240 405 355 320 272 280 544 135 25 26 3 12 26 Mo 25/32 - 40 289